Max_height_cathexis_eye_sm

Cathexis Eye, 2013, oil on panel, 61"x 61"

Max_height_cool_sm

Cool, 2012, oil on panel, 12"x 12"

Max_height_gazed_over_sm

Gazed Over, 2012, oil on canvas, 36"x 34"

Max_height_material_deity_sm

Material Deity, 2011, oil on canvas, 32"x 34"

Max_height_you_re_in_my_skin_sm

You're in my Skin, 2012, oil on panel, 12"x 12"